FSC®

HRDĚ PODPORUJEME FSC®

Plně si uvědomujeme, jak důležité a vzácné jsou lesy: logo FSC® na našich nákupních taškách a sáčcích prokazuje původ suroviny – papíru z řetězce splňujícího kriteria pro environmentálně odpovědné obhospodařování lesů v souladu s přísnými environmentálními, společenskými a ekonomickými požadavky.

LESY

Lesní ekosystémy mají pro naši planetu Zemi životní význam a přispívají k regulaci koloběhu vody, protože dokáže předcházet záplavám a poskytuje potravu zvěři i člověku

EKOSYSTÉMY

Forests are the habitat of about two-thirds of the living species, both animals and plants: there are more than one million different species.

LIDÉ

Prostřednictvím FSC® podporujeme domorodé populace, které představují cca 5% světové populace: mnohé z těchto komunit jsou z hlediska zabezpečení výživy závislé hlavně na lesích.

Fiorini International is certified FSC
Certifikační značka FSC® atestuje splnění přísných environmentálních, společenských a ekonomických standardů v oblasti ochrany lesů a respektu vůči lokálním komunitám, ochranu práv pracovníků a životního prostředí všech rostlinných i živočišných druhů.

NAŠE CERTIFIKÁTY

Hledejte na našich výrobcích certifikační značku FSC®: je důkazem, že při jejich výrobě byly dodrženy přísné environmentální, společenské a ekonomické standardy v oblasti ochrany světových lesů.

PEČUJTE O LESY

ZVOLTE SI ODPOVĚDNOST

77% spotřebitelů zná označení FSC® a upřednostňuje certifikované výrobky před výrobky bez certifikace

PODPOŘTE NÁS

Volbou našich sáčků, nákupních tašek a certifikovaných výrobků podporujete a celkově chráníte lesy, respektujete lokální komunity, práva pracovníků a ochranu životního prostředí všech rostlinných i živočišných druhů.

ZJISTĚTE VÍC
O NAŠEM
ÚSILÍ

 

Spolupracujeme s FSC® při tvorbě materiálů, naplnění obsahu a zlepšování povědomí o odpovědném obhospodařování lesů a ochraně ekosystémů.

Zjistěte víc o našem úsilí: žádejte naše certifikované FSC® výrobky