UDRŽITELNOST

Leader in Sustainability 2024 Fiorini International

JSME HRDI NA NAŠI ODPOVĚDNOST

Vyrábíme udržitelné obaly: etická a environmentální odpovědnost představují hodnoty, kterými se řídí naše každodenní práce. Na stejných hodnotách je založen rozvoj našeho podnikání, společně s průzkumy trhu, zaváděním nových technologií a kvalitou výrobních procesů.

zero waste

Recyklujeme 90% papírového odpadu. Do roku 2024 chceme dosáhnout 100% recyklace.

green energy

Optimalizujeme energetickou spotřebu prostřednictvím synergického strategického plánu zavedení nových fotovoltaických panelů.

VÍC KYSLÍKU

Zavázali jsme se snížit emise CO2 a podporujeme nová strategická partnerství pro znovuzalesňování.

“Největší hrozbou pro naši planetu je přesvědčení, že ji zachrání někdo jiný.”

R. Swan

Leader in Sustainability 2024 Fiorini International

Jsme hrdi na titul Lídr udržitelnosti 2023. Toto důležité ocenění je výsledkem výzkumu prováděného mediálními subjekty Sole 24 Ore a Statista: posuzováno bylo 1 500 italských podniků podle 45 klíčových ukazatelů environmentální, společenské a ekonomické udržitelnosti.

NAŠE CÍLE

Našim primárním cílem je vyvinutí zela udržitelného modelu výroby i obchodování.

NAŠE MISE

Vyrábíme udržitelné obaly z papíru, což je přírodní, recyklovatelný materiál, ale víme, že do strategie udržitelného vývoje je potřeba zahrnout všechny aspekty každodenní podnikové rutiny.

NAŠE ČINY

Náš Etický kodex představuje vodítko pro odpovědný a udržitelný management našeho podnikání, abychom dokázali zaručit budoucnost následujícím generacím.

NAŠE CESTA

Ecovadis medal 2024

Zavazujeme se monitorovat, sledovat, analyzovat a zavést strategický plán udržitelnosti zahrnující cíle, činy, ukazatele. Při hodnocení, posuzování a vytyčování udržitelného výkonu používáme ratingovou platformu Ecovadis, což nám umožnilo poznat zvolenou cestu, již dosažené výsledky a detailně strukturovat výsledné zprávy a podrobný plán postupu, založené na mezinárodních kriteriích rankingu a sdílené.

NEPŘETRŽITÝ PROCES

Na denní bázi pracujeme s klienty, dodavateli, místními komunitami a institucemi, abychom dokázali posílit strukturu našeho udržitelného podnikatelského modelu, který jsme zavedli a sdílíme. Naši cestu k dosažení udržitelného rozvoje dnes podporuje Università Milano Bicocca a společnost Liito, lídr v oblasti environmentalistiky jako strategičtí a vědečtí partneři.

SDÍLENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ

%

inkoustů a laků/spotřeba papíru

2022 vs 2021

%

spotřeby vody

2022 vs 2021

%

spotřeba energií

2022 vs 2021

Fiorini International Company

KDYŽ SE Z BEZPEČNOSTI STANE UDRŽITELNOST‘

Bezpečné pracoviště představuje příjemné, atraktivní prostředí pro práci, které dokáže motivovat a posílit pocit spolupatřičnosti, příznivě ovlivnit výkonnost a produktivitu: našim pracovníkům zaručujeme bezpečnost na pracovišti jako projev respektu a prostor k růstu, aby si každý pracovník byl vědom své role v podniku a svého podílu zodpovědnosti. Náš Systém řízení kvality vychází z principu bezpečnosti jako zásadního kriteria každé iniciativy, rozhodnutí a investice.

Leader in Sustainability 2024 Fiorini International

POZNEJTE
UDRŽITELNÉ
OBALY

Zákazníků,, dodavatelům, stakeholderům, institucím a všem, kteří spolupracují na našich projektech a aktivitách, zaručujeme respekt a odpovědný přístup. Staňte se součástí naší sítě odpovědnosti. Napište nám a vyžádejte si podrobnější informace o našem procesu výroby určitelných obalových materiálů.

    SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

    Klademe si za cíl stát se partnerem pro lokální komunitu při ochraně životního prostředí a podpoře ekonomického rozvoje.

    LIDÉ

    Jsme přesvědčeni, že pouze oceněním člověka lze tvořit bohatství a dosahovat mimořádných výsledků.