INOVACE

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ

Inovace je klíčovým slovem pro náš ekosystém: inovativní řešení podporují naši podnikatelskou činnost s aktivním zapojením celého podniku. Zaměření na projektování a ekodesign, hledání pokročilých materiálů a technologií zaručují maximální efektivitu, snížení spotřeby a usnadňuje zpracovatelnost; to jsou charakteristické prvky, kterými se odlišujeme a které nám umožnily získat vedoucí postavení a stát se referenčním pojmem pro naše zákazníky.

Proces začíná určením potřeby inovace rozborem tendencí a technologií, které je umožní zavést.

Vyvíjíme modely inovací, jejichž úkolem je pokrýt nově vznikající potřeby a vytvářet pro naše zákazníky, podnik a stakeholdery očekávané hodnoty.

Inovací rozumíme snahu o dosažení znamenitosti neustálým zlepšováním kvality, materiálů, řešení a služeb.

PROCES

VÝVOJ

INOVACE

KVALITA

UDRŽITELNOST

INOVACE

OCENĚNÁ INOVACE PREMIATA

Obdrželi jsme ocenění Imprese Vincenti (Vítězné podniky) za inovace v oblasti digitalizačních procesů, konkurencescopnosti, udržitelnosti, ekologické tranzice, výzkumu, sociální péče a péče o zdraví: to jsou klíčové faktory úspěchu, posuzované a oceněné v kontextu Imprese Vincenti 2022, který organizuje a iniciuje banka Intesa Sanpaolo a partneři tohoto projektu (Bain & Company, Elite, Gambero Rosso, Cerved, Microsoft Italia, Nativa, Regenerative Design Company, Circularity a Coldiretti).

Fiorini International awarded as Imprese Vincenti 2022 by Intesa San Paolo

Byla nám přiznána cena CONAI za Ekodesign obalů 2022 v sekci Usnadnění recyklace. Uznání, které uděluje CONAI, italské konsorcium výrobců a spotřebitelů, které prosazuje a garantuje správnou recyklaci a rekuperaci obalů, oceňuje a odměňuje nejinovativnější a nejvíce ekologicky udržitelná řešení obalů uvedených na trh ve dvouletí 2020-2021.

Nová nákupní taška ReuseMe byla vybrána mezi finalisty prestižní ceny BestPackaging Award 2023, kterou uděluje Istituto Italiano Imballaggio ve spolupráci se školou designu Scuola di Design milánské Polytechniky. Vystavili jsme ji na výstavě L’etica del design, která se konala v rámci Archivolto Events v srdci milánského Brera Design District u příležitosti týdne Milan Design Week 2023 a přispěla k senzibilizaci spotřebitelů na témata udržitelnosti a uvědomělé volby, jimž denně čelíme.

Shopping bag

NASLOUCHÁME VÁM:
ŘEKNĚTE NÁM,
CO POTŘEBUJETE

Nasloucháme potřebám svých zákazníků: kontaktujte nás, abychom vám mohli poskytnout veškeré informace o inovacích, nabízených řešeních a službách.