KDO JSME

TVOŘÍ NÁS LIDÉ

Jsme přesvědčeni, že pouze oceněním člověka lze tvořit bohatství a dosahovat mimořádných výsledků: proto jsou lidé klíčem k našemu úspěchu. V našem týmu je prostor pro růst, vzdělávání a rozvíjení nových ambiciozních nápadů.

RESPEKT

ÚPŘIMNOST

in touch

Lidé představují sílu našeho podniku. Jsou mnohem víc, než pouze zaměstnanci a pracovníci: každý tým tvoří jedinečné osobnosti, které den co den pracují spolu ve znamení profesionality, vzájemného respektu, nasazení a kreativity. Lidé, s nimiž je možné navázat nové vztahy a komunikovat na stejné úrovni, sdílet vize a projekty.

Při řízení našich lidských zdrojů se řídíme zásadou respektování jejich osobní důstojnosti, lidských práv a mezinárodních norem v oblasti jejich ochrany. Vybíráme si ty, kteří rádi participují, naslouchají a sdílejí cestu úspěchu a neustálého růstu.

Základem naší filozofie je zaměření pozornosti na uspokojení potřeb našich lidí, aby žili naplněným a spokojeným životem nejen na půdě podniku ale i mimo. Pečujeme o lidi, zajišťujeme jim bezpečné a stimulující pracovní prostředí, investujeme do jejich profesionálního růstu prostřednictvím projektů a školení. Naše organizace je flexibilní a pozorná.

ETICKÝM KODEXEM

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

LEGALITY RATING

whistleblowing

RESPEKT

TRANSPARENCIE

ZÁVAZKY

ENGAGEMENT

Při řízení členů našeho kolektivu se řídíme zásadou respektování jejich osobní důstojnosti, lidských práv a mezinárodních norem v oblasti jejich ochrany. Odsuzujeme jakoukoli formu diskriminace nebo obtěžování na základě rasy, kasty, původu, barvy pleti, postavení, stavu, náboženství, politických názorů, postižení, pohlaví, sexuální orientace, zdravotního stavu, těhotenství, mateřství, odborové organizace, politické příslušnosti, věku nebo jakéhokoli jiného právně chráněného kriteria.

Etický kodex je dokument, který je závazný ve všech aspektech podnikového života externích spolupracovníků a dodavatelů.

PŘIDEJTE SE K NÁM

STAŇTE SE ČLENEM NAŠEHO TÝMU

KONTAKTUJTE NÁS
ABYSTE SE O NÁS

DOVĚDĚLI VÍC

Nasloucháme potřebám svých zákazníků: kontaktujte nás, abychom vám mohli poskytnout veškeré informace o inovacích, nabízených řešeních a službách.

  DOVE
  PUOI
  TROVARCI

  SEDE CENTRALE
  Via Maestri del Lavoro, 13
  Z.I. Ponte Lucerta I
  60012 Trecastelli (An)
  MILANO
  Via F. Redi, 25
  I – 20129 Milano
  Jeřábová 899/2
  CZ – 19000 Praha 9
  PRAGA
  6 bis, avenue Mac Mahon
  F – 75017 Paris
  PARIGI
  Beijing East Road n.668,
  Hi-Tech Kingworld (West Bld), 30 floor, room B18, Shanghai, 200001, PRC
  SHANGHAI