COMPANY

ZKUŠENOSTI, KVALITA A INOVACE

Od roku 1946 vyrábíme papírové obaly: znamenitost, spolehlivost, kvalita a inovace jsou klíčovými slovy, které nás identifikují ve světě průmyslových a obchodních obalů.

ZKUŠENOSTI

Vznikli jsme v roce 1996, když jsme už měli za sebou 50 let zkušeností s výrobou obalů pro zboží základních životních potřeb

KVALITA

Vznikli jsme v roce 1996, když jsme už měli za sebou 50 let zkušeností s výrobou obalů pro zboží základních životních potřeb

INOVACE

Důsledná analýza trendů, spotřebních zvyklostí a legislativy, pozornost nepřetržitě zaměřená hledání řešení a materiálů se přetavila v rychlý, organický růst v sektoru obalových materiálů, který nám umožnil diverzifikaci výroby a založení nových sektorů podnikání.

Divize Industrial Packaging vyrábí papírové sáčky středních a malých velikostí se čtvercovým dnem pro mezinárodní subjekty z oblasti potravinářství, human & pet, z odvětví zemědělství a chemického průmyslu.

INDUSTRIAL PACKAGING DIVISION

Divize Shopping se specializuje na automatizovanou výrobu nákupních tašek s boční faldou nebo bez, určených na oděvy, kosmetiku a pro velkodistribuci

SHOPPING DIVISION

Vyrábíme přepravní obaly pro elektronický obchod mnoha významných zákazníků z oblasti E-commerce

E-COMMERCE

Divize Luxury & Fashion vytváří a vyrábí nákupní tašky jedinečné z hlediska použitých materiálů i řemeslného zpracování pro velké značky haute couture, klenotnictví a parfumerie

LUXURY DIVISION

OBRAT 2023

PAPÍROVÉ SÁČKY VYROBENÉ V 2023

POUŽITÝ PAPÍR V 2023

VYMYSLET

NAKRESLIT

VYROBIT

RECYKLOVAT

Výzkumní a vývojový tým se zaměřuje na hledání řešení a výrobních procesů umožňujících snížení dopadu na životní prostředí během celého výrobního cyklu.

INOVACE

PÉČE O ZÁKAZNÍKA

KVALITA

UDRŽITELNOST

TRANSPARENTNOST A LEGÁLNOST

Respekt, etika, transparentnost a řízení představují zásadní principy, na nichž je založena naše strategie podnikání, reputace na trhu a udržitelného rozvoje jako cíle. Italský orgán Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nám rovněž letos potvrdil rating zákonnosti (Legality Rating) – certifikát, jímž se řadíme mezi podniky, které podnikají čestně a zodpovědně: 2 hvězdičky znamenají, že při podnikatelské činnosti dodržujeme přísnější zásady, než předepisují právní normy a z vlastní iniciativy jsme zavedli požadavky navíc.

„Kvalita znamená dělat to dobře i když se nikdo nedívá“

H.Ford

PEČUJEME O SVÉ ZÁKAZNÍKY

 

O zákazníky pečuje specializovaný tým odborníků počínaje od phase in až po phase out každého projektu nebo produktu, a poskytuje grafickou, obchodní, technickou i logistickou podporu

NAŠE LOGISTIKA ZNAMENÁ SPOLEHLIVOST

 

Máme vybudovanou pevnou a širokou logistickou síť, která nám umožňuje působit na všech kontinentech a spolehlivě plnit dodací lhůty. Automatizovaný sklad má kapacitu 18 000 palet a umožňuje nám vyšší efektivitu při logistických činnostech, optimalizovat technologie, strategie, skladovací prostředky i kompletování objednávek. Automatizace skladování zvyšuje bezpečnost pracovního prostoru pro obsluhu a snižuje dopad na životní prostředí z hlediska škodlivých emisí. Technologické investice do automatizace představují důležitý krok při zvýšení důrazu na ekologické hledisko,
protože dovolují monitorovat a inkrementovat dopad na prostředí.

Fiorini International Company

BEZPEČNOST

ZNAMENÁ

KVALITA

Bezpečné pracoviště představuje příjemné, atraktivní prostředí pro práci, které dokáže motivovat a posílit pocit spolupatřičnosti, příznivě ovlivnit výkonnost a produktivitu: našim pracovníkům zaručujeme bezpečnost na pracovišti jako projev respektu a prostor k růstu, aby si každý pracovník byl vědom své role v podniku a svého podílu zodpovědnosti. Náš Systém řízení kvality vychází z principu bezpečnosti jako zásadního kriteria každé iniciativy, rozhodnutí a investice.

Quality management system

„Chovejte se, jakoby na tom, co děláte, záleželo.
Opravdu na tom záleží.“

W. James

KONTAKTUJTE NÁS
ABYCHOM ZAČALI
PROJEKTOVAT

Nasloucháme potřebám svých zákazníků: kontaktujte nás, abychom vám mohli poskytnout veškeré informace o inovacích, nabízených řešeních a službách.

  KDE NÁS

  NALEZNETE

  PRAHA
  Jeřábová 899/2
  CZ – 19000 Praha 9
  ÚSTŘEDNÍ SÍDLO

  Via Maestri del Lavoro, 13
  Z.I. Ponte Lucerta I
  60012 Trecastelli (An)

  6 bis, avenue Mac Mahon
  F – 75017 Paris

  PAŘÍŽ

  Beijing East Road n.668,
  Hi-Tech Kingworld (West Bld), 30 floor, room B18, Shanghai, 200001, PRC

  ŠANGHAJ